Phát triển phần mềm

Tổng quan về phần mềm


Triết lý phát triển phần mềm

Dựa trên mức độ tin cậy và hiệu suất được yêu cầu của từng dự án, chúng tôi luôn cố gắng đưa ra giải pháp tối ưu cả về mặt thời gian lẫn giá thành. Leontec luôn luôn tìm cách đưa những kỹ thuật mới nhất nếu hợp lý với nhu cầu dự án ngay cả khi khách hàng chưa lường trước ở thời điểm ký kết.

Quy trình phát triển và kiểm soát chất lượng

Phát triển phần mềm của chúng tôi sử dụng phương pháp kiểm soát quy trình phát triển thường được sử dụng để kiểm soát chặt chẽ chất lượng của từng quy trình. Đảm bảo DR / SI / MK / IT / ST.

Để nâng cao hiệu quả công việc, mọi thông số kỹ thuật, thông tin dự án sẽ được chia sẻ chính xác và chi tiết đến tất cả đội ngũ lập trình viên và quản lý.

Quản lý an ninh

Chúng tôi quản lý chặt chẽ các thông số kỹ thuật và dữ liệu nhận được từ khách hàng và các sản phẩm sử dụng chúng bất kể nội dung trên cơ sở dự án.

Leontec thực thi quản lý bảo mật bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn nội bộ như hạn chế in số, hạn chế truy cập tệp, bảo vệ phương tiện di động và không cẩn thận mang theo bên mình. Đội ngũ nhân viên Leontec luôn ý thức tầm quan trọng cao nhất của các quy tắc này.