Phát triển phần mềm

Ứng dụng Web


Leontec có kinh nghiệm lâu năm phát triển web với CMS và Hệ thống quản lý phòng chống thiên tai (Nhật). Chúng tôi đưa đến cho khách hàng giải pháp hiệu quả tối ưu với thiết kế chính xác từ cơ sở dữ liệu đến khung CGI, giảm tải máy chủ.